Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Płock w dobrej kondycji i z wypełnionym portfelem zamówień

02 listopada 2020

W ostatnim czasie Mostostal Płock, spółka zależna Mostostalu Warszawa, zdecydowanie poprawił swoją kondycję. Spółka realizuje obecnie projekty strategiczne PERN i ważne projekty remontowe na instalacjach rafineryjnych i petrochemicznych.

Podpisane w ostatnich tygodniach przez Konsorcjum, którego liderem jest Mostostal Płock, kontrakty na realizację projektów modernizacyjnych i remontowych na instalacji Wytwórni Olefin 2 w płockim kompleksie petrochemicznym PKN Orlen przekracza wartość 175 mln zł i będzie realizowany do trzeciego kwartału 2021 r.

- Oprócz udziału w kolejnych projektach zbiornikowych zapowiadanych w ramach megainwestycji PERN, planujemy zwiększać nasze zaangażowanie na rzecz podmiotów z branży chemicznej i petrochemicznej. Nasze doświadczenie i kompetencje mogą przysłużyć się polskiej chemii, z myślą o której analizujemy możliwości rozwoju naszego potencjału operacyjnego – mówi Jacek Szymanek, Prezes Zarządu Mostostalu Płock.

Kompetencje wewnętrzne, a także sprawdzeni partnerzy umożliwiają spółce uczestniczenie w projektach EPC, które są większym wyzwaniem, ale wpływają bardzo korzystnie na rozwój firmy.

Ostatnie lata doprowadziły do poprawy kondycji Mostostal Płock, co można zaobserwować w wynikach finansowych spółki. Zrealizowane zostały interesujące projekty, takie jak rozbudowa Terminala Paliw firmy Baltchem w Świnoujściu, czy modernizacja instalacji DRW III na terenie PKN Orlen w Płocku. Mostostal Płock ma swój czynny udział w realizacji projektów strategicznych. Razem z Mostostalem Warszawa zrealizował projekt rozbudowy Terminala PERN w Górkach Zachodnich, gdzie wybudowane zostały dwa zbiorniki o pojemości 100.000 m3 każdy, a także rozbudowuje bazy w Rejowcu Poznańskim (dwa zbiorniki o pojemności 32.000 m3 każdy) i w Boronowie (zbiornik o pojemności 10.000m3). Spółka aktywnie realizuje również mniejsze projekty remontowe na instalacjach rafineryjnych i petrochemicznych.

Mostostal Płock SA od 1998 r. należy do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. Główne kompetencje spółki skupiają się w obszarze szeroko pojętego Oli[&]Gas, ale firma działa również w przemyśle chemicznym, energetycznym, a także spożywczym. Wśród podstawowych produktów i usług firmy znajdują się: produkcja i montaż zbiorników magazynowych (storage tanks), prefabrykacja i montaż instalacji przemysłowych, rurociągów.