Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Płock i Mostostal Warszawa powiększą bazę magazynową PERN w Gdańsku

30 stycznia 2018

Mostostal Warszawa wybuduje dwa nowe zbiorniki na ropę naftową w gdańskiej bazie magazynowej PERN. Kontrakt o wartości blisko 142,95mln zł netto spółka zrealizuje w konsorcjum z wyspecjalizowanym w segmencie budownictwa przemysłowego Mostostalem Płock. Dzięki rozbudowie baza w Gdańsku zwiększy pojemność magazynową o 200 tysięcy metrów sześciennych.

Konsorcjum Mostostalu Płock i Mostostalu Warszawa wygrało przetarg PERN na budowę dwóch zbiorników naftowych o pojemności 100 000 m2każdy. Nowe magazyny powstaną w bazie magazynowej w Gdańsku. Inwestycja jest warta 142,95 mln zł i zostanie zrealizowana przez Oddział Przemysłu Mostostalu Warszawa pod dyrekcją Marzeny Witkowskiej wspólnie z Mostostalem Płock. W ramach zawartej umowy konsorcjum wybuduje zbiorniki magazynowo-rozliczeniowe dwupłaszczowe z dachem pływającym o konstrukcji stalowej. Zostaną one wyposażone w monitoring szczelności dna z zabezpieczeniem wód gruntowych przed skażeniem, układ detekcji węglowodorów, sygnalizacji pożaru i układ pomiarowy poziomu, gęstości, temperatury, położenia dachu oraz sygnalizacji poziomu.Oprócz budowy i montażu zbiorników w zakres umowy wchodzi również wykonanie infrastruktury towarzyszącej.

Umowę o wartości 142,95 zł w siedzibie PERN-u w Płocku sygnowali: Tadeusz Zwierzyński (Wiceprezes PERN) i Mateusz Wodejko (Wiceprezes PERN), Maciej Barycki (Prezes Zarządu Mostostal Płock), Paweł Rakowski (Członek Zarządu Mostostal Płock) oraz Andrzej Goławski (Prezes Zarządu Mostostal Warszawa) i Marzena Witkowska (Dyrektor Oddziału Przemysłu Mostostal Warszawa). W wydarzeniu wzięli również udział Robert Woroszyło (Dyrektor PERN), Marcin Szymczak (Dyrektor PERN), Joanna Koziminska (Kierownik Projektu, PERN), Grzegorz Lukowski (Dyrektor Handlowy, Mostostal Płock), Robert Kowalski (Dyrektor Produkcji, Mostostal Płock), Marian Szarecki (Kierownik Projektu, Mostostal Płock).

Grupa Mostostal Warszawa po raz kolejny uczestniczy w znaczącej inwestycji zwiększającej potencjał przemysłowy kraju. Niezmiernie cieszy nas fakt, że rozbudujemy park zbiornikowy w Gdańsku wspólnie ze spółką naszej Grupy Kapitałowej, bo dzięki temu możemy dalej rozwijać efekt synergii, na którym mocno opieramy naszą działalność. Mostostal Płock specjalizuje się w budowie zbiorników i instalacji przemysłowych. Od wielu lat obsługuje największe przedsiębiorstwa naftowo-paliwowe w naszym kraju. Jako wyspecjalizowana grupa wiążemy duże nadzieje z sektorem przemysłu. Wierzę, że nasza aktywność w tym segmencie budownictwa będzie wzrastać – podkreśla Andrzej Goławski, Prezes Zarządu Mostostalu Warszawa.

Grupa Mostostal Warszawa współpracowała do tej pory z PERN kilkukrotnie, m.in. przy okazji kompleksowej realizacji dwóch zbiorników na ropę surowcową w Adamowie (na ówczesny moment były to gigantyczne instalacje, największe w Polsce, zwiększyły pojemność bazy o jedną trzecią) czy też przy budowie Terminala Naftowego w Gdańsku. Ponadto, w portfolio Grupy znajdują się również realizacje w innych gałęziach przemysłu (w tym np. energetycznego, górniczego, hutniczego, cementowego, chemicznego).

Obecnie w gdańskiej bazie naftowej znajduje się 18 zbiorników o łącznej pojemności 900 tysięcy metrów sześciennych. Po rozbudowie, którą przeprowadzimy wspólnie z Mostostalem Płock zdolność magazynowa zwiększy się o dodatkowe 200 tys. m3. Według harmonogramu projektu nowe zbiorniki mają powstać w przeciągu 25 miesięcy – skomentowała Marzena Witkowska, Dyrektor Oddziału Przemysłu Mostostalu Warszawa.

PERN jest państwową spółką, która zarządza naziemnymi bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln m3 oraz siecią rurociągów naftowych i paliwowych długości ponad 2,6 tysięcy km. Posiada trzy bazy magazynowe: w Gdańsku, Płocku i Adamowie, 19 baz magazynowych na paliwa płynne i wspomniany Terminal Naftowy w Gdańsku. Oprócz krajowej działalności w zakresie logistyki surowcowej i paliwowej, przedsiębiorstwo obsługuje również rafinerie w Niemczech.

Zamawiający: PERN 
Generalny wykonawca: Mostostal Płock (lider) / Mostostal Warszawa (partner) 
Liczba zbiorników:
Pojemność zbiornika: 100 000 m
Pojemność obliczeniowa: 113 228 m
Wysokość zbiornika: 22,526 m 
Wartość kontraktu: 142,95 mln zł netto