Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Perłą Polskiej Gospodarki

23 listopada 2010

Nasza firma już po raz drugi znalazła się w prestiżowym zestawieniu magazynu ekonomicznego Polish Market – Perły Polskiej Gospodarki.

Ogłoszenie laureatów 8. edycji rankingu odbyło się 19 listopada w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Nasza firma znalazła się w jego pierwszej 10. Wyróżnienie dla Mostostalu Warszawa z rąk Waldemara Pawlaka, wicepremiera i ministra gospodarki odebrał prezes Jarosław Popiołek.

Miesięcznik Polish Market opracowuje listę najbardziej prestiżowych firm przy współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Aby znaleźć się w gronie wyróżnionych należało spełnić minimum 7 kryteriów efektywności (m.in. rentowność obrotu, ogólny poziom zadłużenia, stopa zwrotu na aktywach i na zainwestowanym kapitale, wydajność pracy), a przychody przedsiębiorstwa obejmujące całokształt jego działalności gospodarczej w minionym roku nie mogły być niższe niż 100 mln zł. Jak podkreśla pomysłodawca rankingu, w tym roku jest on szczególny, gdyż opiera się na wynikach osiągniętych w roku spowolnienia gospodarczego.