Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal najbardziej wartościową spółką

16 maja 2009

Mostostal Warszawa zajął pierwsze miejsce w rankingu Gazety Giełdy Parkiet – Perły Polskiej Gospodarki w kategorii przemysł i budownictwo. W zeszłym roku naszą spółkę również oceniono najwyżej.

Pozycję lidera w kategorii przemysł i budownictwo uzyskaliśmy dzięki, z roku na rok, rosnącej wartości rynkowej, której kurs przez ostatnie 3 lata rósł przeciętnie o 333 proc. na rok. Poprawiliśmy również zysk operacyjny. W 2005 roku nasze przychody wynosiły 836,4 mln zł, natomiast w minionym przekroczyły 2,2 mld zł. Mostostal Warszawa jest też bardzo korzystnie oceniany przez analityków. Z sześciu ostatnich rekomendacji aż 4 zalecały kupno naszych akcji. 

Artykuł z "Parkietu" - 15 kwietnia 2009 r.