Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal Kielce skutecznie zapełnia portfel zamówień na 2020 r.

27 sierpnia 2020

Mostostal Kielce, spółka z Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa, w 2020 r. pozyskał kontrakty o wartości 75 mln zł, skutecznie zapełniając portfel zamówień.

Pomimo związanego z pandemią koronawirusa spowolnienia gospodarek europejskich Mostostal Kielce w 2020 r. pozyskał osiem kontraktów eksportowych na kwotę około 30 mln zł. W ramach tych kontraktów spółka dostarczy wiadukty i mosty do Niemiec, Austrii i Francji. Mostostal Kielce dobrze radzi sobie również na rynku krajowym – w 2020 i 2021 r. wybuduje osiem nowych obiektów mostowych.

Mostostal Kielce rozpoczął 2020 r. z bogatym portfelem zamówień na blisko 90 mln zł w skali zaplanowanego rocznego obrotu w wysokości 130 mln zł . Za tym sukcesem stało kilka dużych kontraktów, których realizacja przebiega w 2020 r. Obok zamówienia za ponad 50 mln zł, obejmującego kompleksową dostawę i montaż konstrukcji stalowych dla instalacji odazotowania spalin w Elektrowni Jaworzno III, znaczący był projekt budowy kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko w Opolu na kwotę blisko 24 mln zł. Jego ukończenie i uroczyste oddanie do użytku zaplanowano na koniec września.

W związku z gospodarczymi skutkami pandemii brakuje dużych kontraktów w branży przemysłowej, niepokojąco spada ilość projektowanych mostów stalowych. Dlatego dywersyfikujemy swoją działalność w kierunku generalnej realizacji inwestycji drogowych, także z prefabrykowanymi mostami żelbetowymi – mówi Krzysztof Rusiecki, Prezes Zarządu Mostostalu Kielce.

Mostostal Kielce wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa. Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa skupia przedsiębiorstwa prowadzące szeroko zakrojoną działalność projektową i wykonawczą we wszystkich segmentach rynku, od budownictwa mieszkaniowego po specjalistyczne konstrukcje dla przemysłu ciężkiego. Trzon Grupy stanowią spółki Mostostal Warszawa, AMK Kraków, Mostostal Kielce, Mostostal Płock, z bogatym doświadczeniem w sektorach oil[&]gas, energetyce i w ochronie środowiska, realizujące wspólną strategię rozwoju oferty produkcyjnej, handlowej i marketingowej.

Na zdjęciu: hala produkcyjna Mostostalu Kielce, fot. MK.