Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal jest wykonawcą ołtarza papieskiego

22 maja 2006

Mostostal jest wykonawcą ołtarza papieskiego na pl. Piłsudskiego w Warszawie

Mostostal jest wykonawcą ołtarza papieskiego na pl. Piłsudskiego w Warszawie - 22 maja 2006

Mostostal Warszawa S.A. jest wykonawcą konstrukcji ołtarza na Placu Piłsudskiego w Warszawie, przy którym 26 maja papież Benedykt XVI będzie koncelebrował mszę świętą, podczas stołecznego etapu swojej polskiej pielgrzymki. Zadanie najpierw obejmuje przygotowanie projektu wykonawczo-warsztatowego, prefabrykację, transport i montaż elementów podium, krzyża oraz zadaszenia ołtarza i tronu papieskiego, w terminie do 22.05.06, a następnie rozebranie całej konstrukcji w dniach 29.05 - 1.06.06.

Elementem dominującym kompozycji jest 25 metrowy krzyż, o wadze 5 ton i rozpiętości ramion wynoszącej 9 m, ustawiony na osi placu. Kratowy szkielet obudowano blachą aluminiową, a jego podstawę stanowi ścięta piramida schodów, wysoka na 4 metry, z podestami na trzech poziomach. Najwyżej, u stóp krzyża umieszczono tron papieski. Na podeście pośrednim ustawiono ołtarz oraz wyznaczono miejsca dla kardynałów. Nad tronem papieskim i ołtarzem zaprojektowano zadaszenie jako przestrzenną kratownicę przykrytą płytami z przezroczystego poliwęglanu. Konstrukcja ołtarza, zajmująca powierzchnię o wymiarach 52,8 m x na 39,5 m, została ustawiona na jezdni oraz części placu i zakotwiona przez dociążenie balastem, bez uszkodzenia nawierzchni. Łączna waga elementów konstrukcyjnych wynosi 23 tony, a balastowych 50 ton.