Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal firmą o wysokiej reputacji

22 czerwca 2009

Znaleźliśmy się w gronie firm budowlanych cieszących się wysoką reputacją. Taki tytuł Mostostal Warszawa uzyskał w rankingu PremiumBrand 2009, którego wyniki ogłoszono 18 czerwca.

Przedstawiciele nagrodzonych firm odebrali wyróżnienia podczas uroczystej gali, która odbyła się w zabytkowym Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Mostostal reprezentowała Agnieszka Kuźma – Filipek, kierownik działu Public Relations.

Konkurs PremiumBrand w tym roku odbył się po raz czwarty. Jest to jedyny tego typu projekt na polskim rynku. Opinia marek działających na rynku B2B (Business-to-Business) badana była pod względem ich: referencji, atmosfery medialnej, firmy jako pracodawcy, społecznego zaangażowania i firmy jako partnera biznesowego. Respondentami badania było 200 ekspertów – menadżerów z listy 2000 największych polskich firm, którzy proszeni byli o ocenę wskazanych firm w kontekście relacji biznesowych. Za opracowanie rankingu najwyżej cenionych marek odpowiadał ośrodek badawczy TNS OBOP.