Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal dla studentów

06 kwietnia 2011

Mostostal Warszawa spotkał się ze studentami Wojskowej Akademii Technicznej w ramach realizowanego przez uczelnię programu edukacyjnego „Drogowskazy Kariery 2011”.

Naszą firmę reprezentował Paweł Poneta z Biura Analiz i Rozwoju, który wygłosił prelekcję na temat tego, jak w firmie budowlanej można realizować działania innowacyjne. Opowiedział o projektach badawczych prowadzonych przez Mostostal Warszawa przy współudziale renomowanych jednostek badawczych oraz uczelni wyższych, w tym z WAT-em. Podkreślił, że nasza firma była pierwszą spółką budowlaną, która postanowiła powołać jednostkę prowadzącą badania na rzecz rozwoju nowych technologii w budownictwie.

Działalność innowacyjna w firmach budowlanych zyskuje na znaczeniu i będzie coraz szybciej się rozwijać. W przyszłości z pewnością stanie się elementem podnoszącym konkurencyjność przedsiębiorstw. Celem naszego spotkania było zachęcenie studentów do zgłębiania wiedzy na temat innowacji w budownictwie, gdyż możliwe, że właśnie z tą dziedziną będę oni chcieli związać swoją karierę zawodową.

Po spotkaniu studenci otrzymali informacje na temat wakacyjnego programu praktyk w naszej firmie, do którego już teraz mogą aplikować.

Drogowskazy Kariery 2011