Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal dla innowacji w budownictwie

17 stycznia 2011

W zeszłym tygodniu Mostostal Warszawa uczestniczył w dwóch wydarzeniach poświęconym innowacjom w budownictwie.

Pierwsze to seminarium „Zielone zamówienia publiczne w budownictwie. Problemy i Rozwiązania” zorganizowane przez Instytut Techniki Budowlanej na targach Budma w Poznaniu. Na konferencji z Mostostalu Warszawa wystąpił Juliusz Żach z Biura Analiz i Rozwoju. Wygłosił on referat dotyczący stosowania zielonych wyrobów i technologii w budownictwie. Zaprezentował realizowane przez Mostostal projekty europejskie mające na celu wykorzystanie w procesie budowlanym materiałów i wyrobów, których stosowanie, poprzez ograniczane negatywnego wpływu na środowisko, przyczynia się do realizacji założeń budownictwa zrównoważonego.

Drugim wydarzeniem było sympozjum, które Mostostal Warszawa zorganizował z Krajową Radą Koordynatorów Projektów Badawczych UE poświęcone pozyskiwaniu funduszy komisji europejskiej na badania innowacyjne w polskim przemyśle. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE, profesorowie politechnik i uniwersytetów oraz firmy realizujące projekty europejskie lub zamierzające pozyskać na ten cel fundusze.

Na konferencji Mostostal Warszawa zaprezentował dwa tematy. Wygłoszony przez Juliusza Żacha z BAiR dotyczył nowych instrumentów partnerstwa publiczno prywatnego umożliwiających finansowanie projektów badawczych w ramach konkursów 7 Programu Ramowego. Drugi referat zaprezentowała Ewelina Podpora, również z BAiR, poświęcony projektowi europejskiemu FC-DISTRICT (www.fc-district.eu). Jego celem jest optymalizacja i wdrożenie innowacyjnej koncepcji produkcji oraz dystrybucji energii dla obszarów miejskich, prowadzącej do zwiększenia ich wydajności energetycznej.