Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mostostal dla edukacji

31 marzec 2011

Mostostal Warszawa został partnerem projektu edukacyjnego „Budownictwo – nowoczesny nauczyciel przedmiotów zawodowych” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach.

W Olsztynie 30 marca odbyło się spotkanie z nauczycielami, na którym zaprezentowane zostały najważniejsze założenia projektu, harmonogram jego realizacji oraz partnerzy przedsięwzięcia. Ma on umożliwić nauczycielom kształcącym młodzież, która chce związać swoją przyszłość z budownictwem, odbycie staży na budowach. Dzięki nim pedagodzy będą mieli możliwość poznania warunków i specyfiki pracy w nowoczesnym budownictwie, najnowszych technologii, materiałów i maszyn stosowanych na budowach. Szkolenia odbędą się w terminach od września do listopada 2011 roku oraz w styczniu i lutym 2012.

W Mostostalu Warszawa nauczyciele odbędą szkolenia na budowach prowadzonych przez Oddział Olsztyn. Kierujący nim Rafał Kur został też włączony do prac nad opracowaniem programu dokształcania dla nauczycieli techników i szkół zawodowych o profilu budowlanym.

Projekt jest współfinasowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronat nad nim objęli prezydenci Olsztyna i Suwałk.