Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

MODLAB dla Uniwersytetu Śląskiego

22 grudnia 2011

Mostostal Warszawa zmodernizuje infrastrukturę zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Sosnowcu.

Modernizacja infrastruktury zespołu laboratoriów dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z zakresu nauk o środowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB przeprowadzona zostanie w czterech budynkach uczelni. Trzy z nich znajdują się w Katowicach, ostatni czwarty na terenie Sosnowca.

W Katowicach zlokalizowane zostaną: Zespół Laboratoriów i Pracowni Dydaktycznych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Zespół Pracowni Dydaktycznych Instytutu Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii.
W Sosnowcu  powstanie Zespół Laboratoriów i Pracowni Dydaktycznych Wydziału Nauk o Ziemi. 
Zgodnie z umową w wybudowanych obiektach dostarczymy oraz zainstalujemy pierwsze wyposażenie.

Kontrakt finansowany jest ze środków publicznych w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Wartość inwestycji: 22,6 mln zł brutto. Termin realizacji: koniec lipca 2012 r.