Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego

21 stycznia 2008

Na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Mostostal Warszawa S.A. zmodernizuje technologię uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Północnego. Umowa na realizację zadania została zawarta 18 stycznia 2008 roku. Dwa dni później na konferencji prasowej w siedzibie Inwestora zaprezentowane zostały szczegóły inwestycji.

Kontrakt zrealizowany zostanie w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”. Jest on współfinansowany na poziomie 62 % kosztów kwalifikowanych ze środków europejskiego Funduszu Spójności. Dotychczas największą inwestycją z zakresu poprawy jakości wody, której realizację MPWiK powierzyło również Mostostalowi Warszawa, jest modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego.

Na konferencji prasowej Jarosław Popiołek, prezes Mostostalu podkreślił, że przedsięwzięcie jakim jest „Modernizacja technologii uzdatniania wody w ZWPn” trafiło w dobre ręce. Firmy wchodzące w skład konsorcjum, które dokona modernizacji od lat prężnie działają na warszawskim rynku , wykorzystując swoją bogatą wiedzę i doświadczenie. Dodał również, że projekt realizowany przez MPWiK doskonale wpisuje się w strategię rozwoju Mostostalu, który chce czynnie uczestniczyć w poprawie jakości życia mieszkańców stolicy.

Obecnie Wodociąg Północy dostarcza wodę dla mieszkańców północnych dzielnic Warszawy, lewo i prawobrzeżnej – Białołęki, Bielan, Bemowa, Targówka, Pragi Północ oraz części Woli, Żoliborza, Pragi Południe i Rembertowa. Jego modernizacja ma na celu zdecydowaną poprawę jakości wody, jej smaku i zapachu. Konsorcjum, którego liderem jest Mostostal Warszawa odpowiedzialne będzie za wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót łącznie z rozruchem i uruchomieniem procesu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Koszt realizacji inwestycji to około 29.8 mln Euro.

Termin jej zakończenia przewidziano na koniec czerwca 2010 roku.