Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego

31 lipca 2007

Na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. konsorcjum firm, w którego skład wchodzi Mostostal Warszawa dokona modernizacji technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego.

Na konferencji prasowej zorganizowanej przez inwestora 31 lipca tego roku zaprezentowano etapy realizacji nowej inwestycji oraz wskazano korzyści płynące z modernizacji zakładów, które w 50% pokrywają zapotrzebowanie na wodę w stolicy.

Wprowadzenie procesów ozonowania i filtracji na węglu aktywnym w ZWC należy do największych inwestycji z zakresu poprawy jakości wody, jakie zaplanował inwestor. Konsorcjum: Mostostalu Warszawa, SEEN Technologie oraz Energotechniki odpowiedzialne będzie nie tylko za realizację nowych obiektów, ale też wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych, uzyskanie pozwolenia na budowę a w momencie zakończenia prac pozwolenia na użytkowanie. Wykonanie budynku filtrów węglowych i ozonowania poprzedzi rozbiórka VII grupy filtrów powolnych, od lat nie eksploatowanych z uwagi na zły stan techniczny.

Nowy obiekt stanie u zbiegu ulic: Filtrowej i Raszyńskiej. Jego całkowita powierzchnia wyniesie 12,5 tys. m?. Bryła budynku swoim wyglądem nawiązywać będzie do zabytkowego zespołu filtrów Lindley'owskich, objętego ochroną konserwatora zabytków. Obłożona zostanie czerwoną, klinkierową cegłą, natomiast wybrane elementy architektoniczne, jak na przykład zwieńczenia okien, czy cokoły wykonane zostaną z piaskowca. Co ciekawe zostanie ona w dużej mierze pokryta zielenią: skosy części przyziemnej ozdobią krzewy i pnącza, na dachu zaś posadzona zostanie trawa.

Modernizacja Zakładu pozwoli na całkowite wyeliminowanie chloru, wykorzystywanego obecnie w procesie dezynfekcji wody. Nowa technologia gwarantować będzie nie tylko lepszy smak wody, ale też jej zapach. Urządzenia będą w stanie oczyścić około 240 tys. m? wody w ciągu doby. Realizacja zadania potrwa 36 miesięcy. Projekt w 62% finansowany będzie ze środków europejskiego Funduszu Spójności.