Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego

06 stycznia 2007

Spółka zależna Mostostalu Warszawa - Mostostal Puławy jako lider konsorcjum 6 stycznia 2007 roku poinformował o zawarciu z miastem Dąbrowa Górnicza umowy na realizację zadania: "Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94 nad ulicą Jamki" w Dąbrowie Górniczej. Wartość netto całego kontraktu wyniesie 7,67 mln złotych.

Przebudowa wiaduktu, który tworzą dwie niezależne nitki: północna i południowa przeprowadzona zostanie w trybie formuły ,,Zaprojektuj i wybuduj". Obydwie nitki estakady zostaną całkowicie rozebrane, natomiast w ich miejsce wzniesione zostaną obiekty o identycznych parametrach geometrycznych z jednoczesnym podniesieniem ich klasy nośności do klasy A.

Prace zapoczątkuje wzmocnienie wiaduktu północnego dzięki czemu możliwe będzie poprowadzenie całego ruchu drogowego jezdnią po stronie północnej oraz zorganizowanie przejazdu i oznakowania drogowego terenu robót. Następnie rozebrany zostanie wiadukt południowy a na jego miejscu stanie nowy, oparty na stalowym ustroju niosącym. Kolejny etap prac stanowił będzie przełożenie ruchu na nowopowstały wiadukt południowy, co pozwoli na rozbiórkę wiaduktu północnego i wzniesienie nowego. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec grudnia bieżącego roku.