Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Modernizacja nawierzchni ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie

21 czerwca 2006

Mostostal Warszawa S.A. jako lider Konsorcjum podpisał umowę na "Modernizację nawierzchni ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do Placu Zamkowego"

Mostostal Warszawa S.A. jako lider Konsorcjum podpisał umowę na "Modernizację nawierzchni ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do Placu Zamkowego" - 21 czerwca 2006

21 czerwca br. na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Zarząd Dróg Miejskich na "Modernizację nawierzchni ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do Placu Zamkowego" na odcinku o łącznej długości ok. 1,1 km. W uroczystości podpisania umowy wzięli udział m.in. prezydent RP pan Lech Kaczyński, naczelny architekt miasta pan Michał Borowski oraz prezydent Warszawy pan Mirosław Kochalski. W imieniu Konsorcjum, którego liderem jest Mostostal Warszawa umowę podpisali: pan Jarosław Popiołek - prezes zarządu oraz pan Grzegorz Owczarski - Dyrektor ds. Rozwoju - Infrastruktura. "Jestem przekonany, że Mostostal Warszawa każdego dnia realizacji tej prestiżowej inwestycji, jak i terminowo ją kończąc, potwierdzi, iż wybór naszego Konsorcjum był właściwą decyzją" - podsumował prezes Popiołek.

Docelowo jezdnia Krakowskiego Przedmieścia zostanie zwężona do dwóch pasów ruchu, natomiast chodniki zostaną poszerzone. Jezdnia będzie pokryta kostką granitową, a chodnik płytkami granitowymi.

Realizacyjnie zadanie zostanie podzielone na dwa etapy: Odcinek I - od skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej z wyłączeniem skrzyżowania ul. Królewska / ul. Krakowskie Przedmieście. Poza przebudową nawierzchni w skład tego etapu wchodzić będzie także przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej / ul. Nowy Świat i ul. Senatorskiej / ul. Miodowej wraz z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu. Prace na odcinku I zostaną zrealizowane w ciągu 5 miesięcy.

Odcinek II - od ul. Królewskiej do Pl. Zamkowego łącznie ze skrzyżowaniem ul. Królewska / ul. Krakowskie Przedmieście. Prace na tym odcinku obejmą przebudowę nawierzchni ul. Krakowskie Przedmieście oraz wymianę płyt na placu przed kościołem św. Anny oraz przy Placu Zamkowym. Prace na odcinku II zostaną zrealizowane w ciągu 10 miesięcy.

Wartość brutto podpisanej umowy wynosi 44,35 mln zł. Zamawiający planuje współfinansować inwestycję do 50% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 ZPORR "Rozwój turystyki i kultury".