Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Modernizacja kolejowego przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej

06 marca 2007

Uroczystość rozpoczynająca modernizację kolejowego przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej, którego wykonawcą, jako lider konsorcjum jest Mostostal Warszawa odbyła się 6 marca 2007 roku.

Termin realizacji inwestycji przewidziano na koniec września tego roku a jej koszt wyniesie blisko 63 mln złotych. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Schengen.

Inauguracja modernizacji przejścia, która odbyła się na placu budowy, przy przejściu kolejowym zgromadziła wielu znakomitych gości: Bohdana Józefa Paszkowskiego, Wojewodę Podlaskiego, Jarosława Schabieńskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Franciszka Budrowskiego, Starostę Powiatu Sokólskiego, Janusza Bilmina, Przewodniczącego Rady Kuźnica oraz Jana Kwiatkowskiego, Wójta Gminy Kuźnica. Konsorcjum, które odnowi kuźnickie przejście reprezentowali: Jarosław Popiołek, Prezes Mostostalu Warszawa, Arkadiusz Olewnik, Członek Zarządu PKP S.A. oraz Marian Smolec, Dyrektor ds. Nadzoru Spółki Jacobs Polska.

Mostostal Warszawa już po raz drugi dokona modernizacji kolejowego przejścia granicznego. W grudniu 2005 roku firma zakończyła budowę przejścia granicznego w Terespolu. Kuźnicka inwestycja jest bardzo zbliżona do zadania z przed dwóch lat. Jej realizacja obejmie wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz wykonanie prac pozwalających na oddzielenie ruchu międzynarodowego od lokalnego na odcinku od granicy państwa do stacji kolejowej w Kuźnicy. Wybudowane zostaną dwa nowe perony, które połączy tunel podziemny. Wyposażone one zostaną w dwie wiaty parasolowe dla podróżujących, elementy małej architektury kolejowej oraz kontenery dla straży granicznej i urzędu celnego. Modernizacji poddany zostanie również układ torowy wraz z siecią trakcyjną i urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i teletechniki wraz z odwodnieniem układu torowego, jak również kładka obserwacyjna dla straży granicznej. Całości zadania dopełni odgrodzenie układu torowego na terenie stacji oraz wykonanie ogrodzeń dróg celnych w stronę granicy z dwoma mostami samochodowymi.