Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Modernizacja Dworca PKP Gdańsk Główny nagrodzona w konkursie „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”

21 marca 2024

Zrealizowana przez Mostostal Warszawa rekonstrukcja budynku dworca kolejowego w Gdańsku została wyróżniona w kategorii budownictwo kubaturowe podczas XV edycji wydarzenia „Infrastruktura Polska i Budownictwo”.

– Nagrodę dedykuję całemu zespołowi zaangażowanemu w prace modernizacyjne Dworca PKP Gdańsk Główny, które stanowiły duże wyzwanie. Dzięki Waszej determinacji i ciężkiej pracy przywróciliśmy dawny wygląd historycznemu obiektowi w sercu Gdańska – powiedział Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. 

1

Jorge Calabuig Ferre (w środku), Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa odbiera nagrodę "Diamenty Infrastruktury i Budownictwa"

Modernizacja Dworca PKP Gdańsk Główny objęła m.in.:

  • przywrócenie pierwotnej formy architektonicznej elewacji i dachu budynku,
  • odtworzenie historycznego układu części pomieszczeń i kolorystyki hali pasażerskiej,
  • przebudowę części komunikacyjnej łączącej dworzec z istniejącymi tunelami miejskimi oraz peronami.


Dworzec jest wpisany do rejestru zabytków i znajduje się w obrębie układu urbanistycznego historycznego miasta Gdańska oraz na terenie stanowiska archeologicznego średniowiecznego Starego Miasta Gdańska. Budynek Dworca PKP Gdańsk Główny został oddany do użytku pasażerów 31 lipca 2023 r.

Wartość kontraktu wyniosła blisko 133 mln zł brutto.

Wyłącznym inwestorem inwestycji były Polskie Koleje Państwowe S.A. Przebudowa gdańskiego Dworca Głównego została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

"Diamenty Infrastruktury i Budownictwa"

Nagrody przyznawane są w ramach wydarzenia "Infrastruktura Polska i Budownictwa", które co roku przyciąga najważniejszych reprezentantów branży budowlanej: członków instytucji publicznych, zarządy generalnych wykonawców, podwykonawców i stowarzyszeń.

2

Diamenty ukazują wartość dodaną, jaką wnoszą inwestycje infrastrukturalne i budowlane w rozwój polskiej gospodarki. 

fot (1). MW. 
fot (2),(3). Executive Club.