Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Minimalizujemy wpływ naszej działalności na środowisko naturalne

25 sierpnia 2023

Rozwijamy się w zrównoważony sposób. Nieustannie podejmujemy świadome i skuteczne działania na rzecz zmniejszania naszego oddziaływania na środowisko naturalne. Jesteśmy dumni z postępu, jaki osiągnęliśmy. Mimo wprowadzonych dotychczas działań, w dalszym ciągu wyznaczamy sobie kolejne ambitne cele na najbliższą i trochę dalszą przyszłość.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy z sukcesem wprowadziliśmy szereg działań, dzięki którym ograniczamy nasze oddziaływanie na środowisko naturalne. Stanowią one ważny aspekt naszej strategii na drodze w transformacji energetycznej Polski – mówi Jacek Szymanek, Członek Zarządu Mostostalu Warszawa – Działania realizujemy zgodnie ze strategią przyjętą przez na naszego partnera, a jednocześnie głównego udziałowca – firmę Acciona, która zdecydowała o udzieleniu nam wsparcia przy realizacji części z tych zadań.

Na ten moment jesteśmy dumni z tego, że:

  • wszystkie pojazdy i maszyny, których używamy, spełniają rygorystyczne normy emisji spalin;
  • pojazdy spalinowe zastępujemy elektrycznymi, korzystając przy tym z dofinansowań, jakie oferuje m.in. NFOŚiGW;
  • korzystamy z farmy fotowoltaicznej, którą wybudowaliśmy obok naszej Bazy Sprzętowo-Transportowej w miejscowości Urzut pod Warszawą;
  • wprowadziliśmy nową funkcjonalność w intranecie, która ogranicza ruch pojazdów spalinowych na drogach;
  • ograniczyliśmy do niezbędnego minimum korzystanie z firm kurierskich, co pozwala zminimalizować zdublowany ruch i emisję dwutlenku węgla do środowiska naturalnego;
  • segregujemy odpady oraz korzystamy z butelek zwrotnych;
  • ograniczamy zużycie energii, wody i papieru;
  • towarzysząca nam cyfryzacja, umożliwia osiągnięcie zrównoważonego rozwoju.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu w formie podsumowania z dotychczasowych działań:


ujujkikikik

Dziękujemy wszystkim osobom, które wystąpiły w filmie. Byli to: Jakub Paciorkowski, Specjalista ds. Komunikacji​, Jakub Walendzik, Inżynier ds. BIM, Justyna Bogdanowicz, Koordynator Zespołu Rekrutacji i Rozwoju Personalnego / Senior HR Business Partner, Anna Młynarz, Senior HR Business Partner, Nazarii Dziubanovskyi, Specjalista ds. Marketingu, Witold Olczak, Inżynier ds. BIM, Bartosz Rodak, Główny Specjalista ds. BIM, Justyna Kalata, Inżynier Budowy ds. BIM, Izabela Skorupa, Inżynier ds. BIM oraz Anna Próchniewicz, Główny Specjalista ds. BIM.