Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Mamy powody do radości

23 lutego 2007

Po raz kolejny mamy powody do radości. Tym razem za sprawą naszej wrocławskiej spółki - Wrobis S.A. Niespełna tydzień temu podpisała ona kolejne dwie umowy na realizację nowych inwestycji.

Jedna z nich obejmuje wykonanie projektu oraz budowę obiektu do produkcji filmowej i telewizyjnej dla ATM Grupa S.A., natomiast druga realizację hali sportowo-widowiskowej dla Gminy Twardogóra. W tym miesiącu spółka z Wrocławia zawarła już kontrakty na kwotę blisko 100 mln złotych.

Budynek, który wzniesie Wrobis dla firmy działającej w branży telewizyjnej posłuży nie tylko, jako jej siedziba, ale również zaplecze produkcyjne i magazynowe. Sercem obiektu będzie jednokondygnacyjna hala zdjęciowa przeznaczona do realizacji programów telewizyjnych. Stopy, ławy i słupy hali wykonane zostaną z żelbetu. Obiekt pokryje blacha trapezowa. Natomiast jego dach w części będzie przeszkolony, osadzony na belkach z drewna klejonego. Na pozostałej powierzchni powstanie stropodach pełny z warstwą spadkową z keramzytu. Wewnątrz budynku wykonana zostanie akustyczna obudowa.

Z kolei w Twardogórze wrocławska spółka odpowiedzialna będzie za budowę hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 1. Sportowy obiekt utworzy hala główna o wysokości 9,30 metrów oraz niższe budynki, które spełniać będą funkcje towarzyszące. Płyta sportowa hali składać się będzie z zestawu trzech boisk poprzecznych i jednego zestawu boisk podłużnych (siatkówka, koszykówka, tenis, piłka ręczna). Na jej widowni w przyszłości zasiądą 384 osoby. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 3498,89 m2.