Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Majowy rekord

21 maja 2008

W maju Mostostal Warszawa pozyskał zlecenia na kwotę około miliarda złotych. Ponad połowę tej sumy stanowi wartość umowy zawartej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, której przedmiotem jest budowa jednego z największych podwieszanych mostów na świecie, który stanie w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

Wartość kontraktu zleconego Mostostalowi przez wrocławski oddział GDDKiA wyniosła 576,8 mln złotych. Umowa z inwestorem zawarta została 20 maja. Zakres prac powierzony spółce obejmuje wykonanie odrzańskiej przeprawy wraz z estakadami dojazdowymi w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8. W Mostostalu realizację inwestycji nadzorował będzie Pion Budownictwa Inżynierskiego.

Powody do zadowolenia mają również jednostki zajmujące się w Mostostalu Warszawa kontraktami z zakresu budownictwa ogólnego i drogowego. Pion Budownictwa Ogólnego odpowiedzialny będzie za budowę obiektu handlowego w Piotrkowie Trybunalskim. Na zlecenie Focus Park Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. zrealizuje galerię rozrywkowo-handlową „Focus Park". Koszt budowy obiektu to 254,4 mln złotych.

Kolejne trzy zlecenia z zakresu budownictwa ogólnego pozyskał Pion Rozwoju Regionalnego. Dla firmy Polimeni International Jastrzębie Zdrój Sp. z o.o. zrealizuje centrum handlowo – usługowe „Galeria Jastrzębie” o wartości 69,52 mln złotych. W przypadku zlecenia pozyskanego od Gminy Lublin odpowiedzialny będzie za budowę krytej pływalni oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Lublinie. Wartość kontraktu to 21,9 mln złotych. Ostatnie zlecenie pozyskane od firmy WOMAK ALFA Sp. z o.o. obejmuje budowę centrum handlowo – usługowe „Nowy Świat” w Rzeszowie. Koszt realizacji obiektu to 115,83 mln złotych.

Jeśli chodzi o inwestycje drogowe to Pion Budownictwa Drogowego może się pochwalić kontraktem pozyskanym od GDDKiA w Warszawie na przebudowę drogi krajowej nr 2 na odcinku obwodnicy Białej Podlaskiej. Wynagrodzenie, jakie za realizację zadania otrzyma Mostostal to 146,02 mln złotych.