Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Lubuski Mister Budowy

21 września 2007

Lubuska Izba Budownictwa uhonorowała Mostostal Warszawa tytułem "Lubuski Mister Budowy" za realizację budynku laboratoryjno - dydaktycznego Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas Gali Budownictwa, która odbyła się 21 września w Filharmonii Zielonogórskiej.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych. Dyplomy oraz statuetki zwycięzcom konkursu wręczyła Elżbieta Płonka, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. Nagrodę przyznaną Mostostalowi Warszawa odebrał Jerzy Binkiewicz, Członek Zarządu firmy i Dyrektor ds. rozwoju - budownictwo. Budynek, przeznaczony na laboratorium Instytutu Budownictwa, którego wykonawcą był Mostostal wyróżniony został za ciekawą formę architektoniczną oraz zastosowane rozwiązania funkcjonalno - techniczne.

Galę budownictwa poprzedziła konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. W przerwie konferencji w budynku, za realizację którego Mostostal uhonorowany został tytułem "Lubuski Mister Budowy" dokonano otwarcia nowego laboratorium badawczego Instytutu. Zostało ono wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę i urządzenia badawcze, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie wielu unikatowych w skali kraju badań.