Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kryształowa Cegła dla Mostostalu Warszawa!

16 grudnia 2015

Mostostal Warszawa otrzymał dwie nagrody w XV edycji konkursu „O Kryształową Cegłę” – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej. Pierwsze miejsce w kategorii Obiekty Zdrowia zajęła Dobudowa Bloku Operacyjnego w Lublinie, a drugie miejsce, w  kategorii Budynki administracyjno-biurowe – Pasażerski Port Lotniczy w Szymanach.

Organizacją konkursu „O Kryształową Cegłę” zajmuje się Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin, a laureatów wybiera międzynarodowa kapituła. Głównym celem wydarzenia jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Konkurs ma się przyczynić do poprawy jakości i estetyki budowli, a także do przywracania miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego. 

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 11 grudnia 2015 r., w Sali Kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nagrodzono  wyjątkowe polskie inwestycje, a także projekty z Białorusi i Ukrainy, w 11 kategoriach konkursowych. Nagrody dla Mostostalu Warszawa za dobudowę Bloku Operacyjnego SPSK nr 4 w Lublinie oraz budowę Terminala Pasażerskiego Portu Lotniczego odebrał Jan Mroczek, Kierownik Robót.

Szczególne podziękowania należą się dla Oddziału Północnego. Nad prawidłową realizacją kontraktu na budowę terminala na Lotnisku w Szymanach czuwał zespół prowadzony przez Macieja Sasaka, Dyrektora Oddziału Północnego, w składzie: Małgorzata Uthof - Kierownik Kontraktu (przygotowanie oferty do przetargu o udzielenie zamówienia), Paweł Stefanik - Kierownik Kontraktu (realizacja), Zbigniew Skonieczny - Kierownik Budowy, Katarzyna Wojnowska - kierownik robót (instalacje sanitarne), Ewelina Skopek - kierownik robót (roboty budowlane), Jan Mroczek - kierownik robót (roboty budowlane), Aneta Kiełczewska - Inżynier budowy (roboty budowlane), Anna Rudzka - obsługa ekonomiczna kontraktu oraz Jadwiga Sikora - przygotowanie produkcji.