Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kryształowa Brukselka

03 grudnia 2013

Mostostal Warszawa otrzymał Nagrodę Kryształowej Brukselki w kategorii najlepsze przedsiębiorstwo za wybitne osiągnięcia uzyskane w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej.

Gratulacje dla Działu Badań i Rozwoju, pod kierownictwem Pawła Ponety! Mostostal Warszawa znalazł się w gronie laureatów Kryształowej Brukselki przyznawanej za wybitne osiągnięcia w promocji i realizacji programów badawczych Unii Europejskiej.Otrzymaliśmy nagrodę w kategorii najlepsze przedsiębiorstwo za wybitne osiągnięcia uzyskane w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE.

Uroczystość podczas, której wręczono wyróżnienia, z udziałem dr. hab. Jacka Gulińskiego, podsekretarza stanu w MNiSW, odbyła się 28 listopada w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Kryształowa Brukselka przyznawana jest  w 3 kategoriach: zespoły badawcze, przedsiębiorstwa i nagroda indywidualna. W pierwszych dwóch kategoriach (nagrody instytucjonalne) podstawą nominacji jest statystyczna analiza udziału w programie ramowym.
Pod uwagę brana jest liczba zgłoszonych i zaakceptowanych wniosków, typ projektów, wielkość przyznanych funduszy unijnych oraz liczba koordynowanych projektów.

Kryształowa Brukselka po raz pierwszy została wręczona w 2001 roku.