Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Krosno zyska na atrakcyjności

07 grudnia 2011

Mostostal Warszawa podpisał umowę z Gminą Krosno. Zwiększymy atrakcyjność miasta poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje.

Przedmiot zamówienia obejmuje uzbrojenie około 38 ha terenu przyległego do południowej granicy lotniska w Krośnie. W ramach zadania wybudujemy i oświetlimy 2 863 m dróg dojazdowych (klasy Z, L i G) wykonamy 3 406 m sieci wodociągowej oraz 5 587 m sieci kanalizacji deszczowej. 

Kontrakt wart ponad 17,2 mln zł brutto zakończymy w listopadzie przyszłego roku. Nad jego przebiegiem czuwał będzie Oddział Kraków Regionu Południowego.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 i dofinansowana w 90% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.
Modernizowane tereny objęte są Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK Mielec.