Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Krakowskie Centrum Informatyki skończone

02 kwietnia 2012

Katedra Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zyskała nowe Centrum Informatyki. Nowoczesne laboratoria dydaktyczne spełniają najostrzejsze wymogi standardów Unii Europejskiej oraz umożliwiają kształcenie na światowym poziomie.

Realizacja  nowego budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki trwała ponad 2 lata. Oficjalne otwarcie, wartego 44 mln zł. netto, obiektu odbyło się 28 marca br. 

Centrum Informatyki składa się z 5. kondygnacji – trzech pięter, niskiego parteru oraz garażu, i zajmuje ponad 10,5 tys m² powierzchni użytkowej.
Znajdują się w nim m.in.: sale wykładowe (2),seminaryjne (6), sala do posiedzeń Rady Wydziału, laboratoria dydaktyczne i pracownie naukowo-dydaktyczne (35),  pokoje pracowników naukowych oraz pomieszczenia socjalne i techniczne. 

Inwestycja zrealizowana została w formule „pod klucz”. Mostostal Warszawa, wykonał pełen zakres prac obejmujących konstrukcję budynku, roboty wykończeniowe i instalacyjne wszystkich branż oraz dostarczył specjalistyczny sprzęt i wyposażenie.
Projekt sfinansowany został ze środków Małopolskiego Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji:
Centrum Imformatyki AGH w Krakowie