Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kontrakt w szczecińskim porcie

23 lutego 2011

Dyrekcja Ochrony Środowiska Mostostalu Warszawa pozyskała pierwszy kontrakt z zakresu hydrotechniki morskiej. Na zlecenie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zmodernizujemy Nabrzeże Katowickie.

W ramach zadania przedłużymy linię cumowniczą nabrzeża w porcie w Szczecinie o 60 metrów. Nowa przystań składać się będzie z 4 dalb rozstawionych co 15 m. Każda z nich posadowiona zostanie na palu żelbetowym w rurach stalowych o średnicy 1220 mm, grubości 25 mm i długości 28 m oraz zwieńczona oczepem żelbetowym o wymiarach 5x5 m i wysokości 2,2 m.
Nasze prace obejmą:
- rozbiórkę dotychczasowych 4 dalb wykonanych z profili stalowych 
- budowę pomostu umożliwiającego obsługę dalb, o konstrukcji stalowej i długości 104 m, posadowionego na 20 palach rurowych, wypełnionych żelbetem
- pogłębienie akwenu przy nabrzeżu do głębokości 10,5 m,
- uporządkowanie i umocnienie nasypem kamiennym brzegu Nabrzeża Zabrzańskiego,
- wykonanie linii energetycznej niskiego napięcia zasilającej oświetlenie na pomoście, dalbach cumowniczych oraz światło nawigacyjne.
Kontrakt wart blisko 6 mln zł, zrealizuje do końca listopada br. Pion Hydrotechniki.