Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kontrakt w Myślenicach rozpoczęty

16 listopada 2010

Zbudujemy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach.

Mostostal Warszawa jako lider konsorcjum zawartego z Accioną Infraestructuras SA podpisał 10 listopada umowę z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sp z o.o. w Myślenicach. Dokumenty sygnowali: Ewa Kęsek, Prezes Zarządu Spółki Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach, oraz dyr. Andrzej Grygo, Ives Marchand i Jorge Calabuig - reprezentujący konsorcjum.

W ramach powierzonego nam zadania nie tylko wybudujemy nowy zakład ale i dostarczymy do niego odpowiedni sprzęt. Nowopowstały obiekt będzie najnowocześniejszym w Małopolsce, spełniającym standardy BAT (Best Available Technique) Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. W jego sercu znajdzie się wielofunkcyjna hala, w której umieszczone zostaną dwa, najbardziej istotne z punktu widzenia zmniejszania ilości składowanych odpadów, elementy:
sortownia – hala, do której przywożone będą wszystkie odpady
oraz kompostownia czyli miejsce gdzie trafią odpady organiczne.
Co najważniejsze, nowoczesna i w pełni skomputeryzowana technologia jaką zastosujemy w zakładzie pozwoli na „odzyskanie” z odpadów nawet 60% ich masy.

Kontrakt wart blisko 47,4 mln zł zrealizujemy do końca przyszłego roku.
Pierwszą łopatę wbiliśmy 15 listopada.