Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kontrakt w Jaworznie

17 kwietnia 2014

Mostostal Warszawa SA jako partner konsorcjum zawartego z RAFAKO SA zawarł umowę na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku.

Przedmiotem umowy podpisanej z Tauron Wytwarzanie SA jest zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę w formule „pod klucz” bloku energetycznego o mocy 910 MWe brutto na parametry nadkrytyczne, składającego się z kotła parowego, turbozespołu, budynku głównego, części elektrycznej i AKPiA bloku.

Wynagrodzenie Konsorcjum, w którego składa wchodzi Mostostal Warszawa wynosi 4,4 mld zł netto. RAFAKO odpowiedzialne jest za wykonanie 99,99% prac.

Kontrakt zrealizowany zostanie w ciągu 59 miesięcy od dnia zawarcia umowy.