Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kontrakt w Gliwicach

25 listopada 2010

Firma Focus Park Gliwice sp. z o.o. powierzyła nam budowę Centrum handlowo – usługowo – rozrywkowego Focus Mall w Gliwicach.

Zakres zawartego wczoraj kontraktu obejmuje:
wykonanie stanu surowego obiektu wraz z parkingiem wielopoziomowym, układem komunikacji wewnętrznej, wjazdami, budową dworca autobusowego komunikacji miejskiej na terenie dawnej Huty Gliwice oraz budowę infrastruktury technicznej.
Wartość realizowanej przez 18 miesięcy inwestycji to 31 mln EUR.

Budowę poprowadzi Dyrekcja Budownictwa Ogólnego.