Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kontrakt w Częstochowie

20 stycznia 2011

Mostostal Warszawa SA wybuduje nowy układ komunikacyjny Częstochowy. Realizowana dla Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu inwestycja połączy DK nr 1 z północną częścią miasta.

Podpisanie umowy z inwestorem odbyło się 18 stycznia. Dokumenty sygnowali: Marek Przedziński, Dyrektor MZDiT, Elżbieta Swiłło, Z-ca Dyrektora MZDiT oraz Alojzy Malczak, Dyrektor Regionu Południe Mostostalu Warszawa.

Nowy węzeł drogowy zintegruje DK nr 1 z planowanym układem komunikacyjnym tzw. „korytarzem północnym” oraz z DK nr 91. Zadanie obejmie m.in.: budowę łącznic węzła, dwóch wiaduktów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci teletechnicznych, wodociągowych i gazowych oraz modernizację ul. Makuszyńskiego. Wybudowany nad DK nr 1 węzeł będzie węzłem bezkolizyjnym typu WB tzw. "pół koniczynka".

Wartość brutto kontraktu to 16,72 mln zł brutto. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z wymaganiami prawa polskiego i procedur FIDIC. Prace zrealizujemy do 15 listopada 2011 r.