Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kontrakt na przebudowę drogi krajowej nr 7

06 lipca 2006

Mostostal Warszawa S.A w konsorcjum z Accioną Infraestructuras S.A. podpisał kontrakt na przebudowę drogi krajowej nr 7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk

Mostostal Warszawa S.A w konsorcjum z Accioną Infraestructuras S.A. podpisał kontrakt na przebudowę drogi krajowej nr 7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk - 6 lipca 2006

6 lipca br. Mostostal Warszawa S.A. działając jako Lider Konsorcjum wraz z Accioną Infraestructuras S.A., zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie kontrakt na przebudowę drogi krajowej nr 7 na odcinku Białobrzegi-Jedlińsk i dostosowanie jej do parametrów drogi ekspresowej. W ramach umowy konsorcjum udział partnerów będzie następujący: Mostostal Warszawa S.A. - 5%, Acciona Infraestructuras S.A. - 95%.

Wartość brutto podpisanej umowy wynosi 407 mln zł. Termin realizacji określono na 19 miesięcy od daty rozpoczęcia budowy, która nastąpi nie później niż w terminie 30 dni po dacie zawarcia umowy.