Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kontrakt energetyczny dla Mostostalu

13 maja 2011

Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. zleciła Mostostalowi Warszawa dostawę, montaż i uruchomienie nowego turbozespołu.

Zakres kontraktu obejmuje: dostawę kompletnego turbozespołu (turbiny parowej przeciwprężnej z generatorem i instalacjami pomocniczymi) montaż całości oraz uruchomienie. Nowy turbozespół przeciwprężny o mocy 10.6 MW stanie na miejscu wyeksploatowanej ponad 50-letniej jednostki.

Turbina parowa współpracować będzie z nowym kotłem parowym w układzie blokowym. Para przeciwprężna podawana będzie na wymienniki ciepłownicze zasilające układ ciepłowniczy miasta Lublina. Kontrakt o wartości 11 mln zł zrealizuje katowicki oddział Dyrekcji Przemysłu i Energetyki Mostostalu Warszawa.