Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kontrakt dla energetyki odnawialnej

22 grudnia 2010

Mostostal Warszawa rozbuduje miejską kotłownię węglową w Kole o kocioł na biopaliwo o mocy 3MW.

Umowa została zawarta 20 grudnia, ze strony Mostostalu Warszawa w jej podpisaniu udział wzięli: Andrzej Sitkiewicz – wiceprezes zarządu oraz Robert Korzeniowski – dyrektor Pionu Energetyki Odnawialnej, natomiast ze strony klienta – prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Mariusz Skurzyński. Wartość umowy wynosi 5,5 mln zł brutto.
W ramach kontraktu zaprojektujemy i wybudujemy kotłownię ogrzewającą miasto, której paliwem będzie biomasa drewnopochodna. Instalacja objęta zamówieniem składa się z kotła o mocy 3,5 MWt wraz z kompletną linią magazynowania i transportu biomasy. Na realizację projektu mamy 12 miesięcy.