Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Konsorcjum z udziałem spółki Grupy Mostostal Warszawa z kontraktem na ponad 27,5 mln zł

11 maja 2021

Konsorcjum, którego częścią jest Mostostal Kielce, spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa, podpisało kontrakt z Powiatowym Zarządem Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach na odbudowę mostu w Ostrowie. Wartość umowy przekracza 27,5 mln zł brutto.

Mostostal Kielce jest partnerem w konsorcjum, którego liderem jest Wolmost sp. z o.o. Zadanie będzie polegało na modernizacji zamkniętej w 2019 roku przeprawy w Ostrowie nieopodal Tarnowa. W ramach umowy Mostostal Kielce będzie odpowiedzialny za wytworzenie, antykorozję, dostawę i montaż konstrukcji stalowej mostu.

- Nieustannie zwiększamy portfel zamówień w budownictwie infrastrukturalnym. Po podpisaniu kontraktu na modernizację wiaduktu w Bydgoszczy, to kolejna w tym roku inwestycja realizowana na zlecenie organów administracji publicznej. Odbudowa mostu w Ostrowie to ważna inwestycja dla powiatu tarnowskiego, którego mieszkańcy od wielu miesięcy czekają na oddanie do użytku zmodernizowanej przeprawy - mówi Krzysztof Rusiecki, Prezes Zarządu Mostostalu Kielce.

Mostostal Kielce specjalizuje się w wykonawstwie i montażu konstrukcji stalowych, zwłaszcza w dziedzinie budownictwa i inwestycji przemysłowych. W swojej działalności wykorzystuje potencjał własnych warsztatów produkcyjnych o mocach 1000 ton konstrukcji miesięcznie. Aktualnie realizuje głównie kontrakty w obszarze infrastruktury budując odcinki dróg wraz z nowymi mostami, wiaduktami i kładkami dla pieszych. Jednocześnie, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, produkuje i montuje tysiące ton konstrukcji stalowych dla budowy nowych bloków energetycznych oraz instalacji oczyszczania spalin dla dostawców nowoczesnych technologii ochrony środowiska. Od 1998 r. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa.