Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Konsorcjum spółek: Mostostal Warszawa (Lider) i Radscan Intervex Polska (Partner) wybudowało pierwszą w Polsce proekologiczną instalację odzysku ciepła ze spalin mokrych

24 lutego 2015

Konsorcjum spółek: Mostostal Warszawa (Lider) i Radscan Intervex Polska Sp. z o.o. (Partner) wybudowało w formule „pod klucz" Układ Odzysku Ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 w Elektrociepłowni Białystok, należącej do ENEA Wytwarzanie.

Konsorcjum spółek: Mostostal Warszawa (Lider) i Radscan Intervex Polska Sp. z o.o. (Partner) wybudowało w formule „pod klucz" Układ Odzysku Ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 w Elektrociepłowni Białystok, należącej do ENEA Wytwarzanie.
W dniu 23 lutego br. ze specjalnym udziałem pana Jana Olssona – Ambasadora ds. Ekologii szwedzkiego rządu, przedstawicieli Ambasady Szwecji, w obecności inwestora, konsorcjum wykonawczego, władz i mediów nastąpiło uroczyste przekazanie do użytku Układu Odzysku Ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 w Elektrociepłowni Białystok. Podczas uroczystości Mostostal Warszawa reprezentował Jose Angel Andres Lopez, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Jacek Szymanek Członek Zarządu ds. Zarządzania i Administracji, Paweł Żbikowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Konwencjonalnej oraz Maciej Kowalski Dyrektor Kontraktu.

Zainstalowany w Elektrociepłowni Układ Odzysku Ciepła jest pierwszą w Polsce instalacją odzysku ciepła ze spalin mokrych. Instalacja pozwala zaoszczędzić traconą dotychczas do atmosfery energię, w postaci gazów spalinowych wyrzucanych przez komin i zwiększy produkcję ciepła w kogeneracji poprzez zmniejszenie tzw. „straty wylotowej". Odzysk energii polega na odebraniu ciepła skraplania wilgoci zawartej w spalinach i przekazaniu do sieci ciepłowniczej. Moc nominalna instalacji to 18,4 MW. Przewidywana roczna produkcja ciepła to 385.697 GJ. Nowatorska w Polsce technologia jest stosowana z powodzeniem w Skandynawii w spalarniach śmieci i kotłach opalanych biomasą.

„Układ Odzysku Ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 dla Elektrociepłowni Białystok to instalacja proekologiczna zaprojektowana wg nowatorskiej technologii naszego szwedzkiego partnera, pierwsza tego typu w Polsce. Biorąc pod uwagę wyrażane przez Zamawiającego zadowolenie ze zrealizowanej inwestycji oraz pozytywne wyniki pomiarów parametrów gwarantowanych - założony w Umowie odzysk ciepła na poziomie 18,69 MW został przekroczony o ok. 10% - istnieje szansa iż podobne proekologiczne instalacje będą powstawać również w innych miejscach w Polsce” – powiedział Jose Angel Andres Lopez, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Mostostal Warszawa SA.

W zależności od warunków pracy, układ odzysku ciepła pracuje z mocą cieplną wynoszącą 10-18 MW. W zależności od czasu pracy instalacji w ciągu roku pozwala on wyprodukować 175 000 -385000 GJ ciepła bez konieczności dodatkowego wkładu paliwa. W okresie zimowym ciepło z UOC pozwoli zmniejszyć zużycie węgla w istniejących kotłach, co przyczyni się do redukcji emisji CO2 do atmosfery. Szacowane zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wynosi ok.20 000 ton/r.
Wartość zrealizowanego kontraktu wyniosła 27, 7 mln zł. Prace budowalne trwały od 26 sierpnia 2013 do 23 lutego 2015 r., z czego sama aktywność na placu budowy rok. Mostostal Warszawa, jako lider konsorcjum odpowiadał za prace budowlane, dostawę konstrukcji stalowych i rurociągów oraz montaż mechaniczny. Zakres prac partnera objął: technologię, dostawę głównych urządzeń, zakres elektryczny i automatyki (AKPiA) oraz rozruch instalacji.