Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock wybuduje dla PERN siedem zbiorników na paliwa

28 lipca 2021

28 lipca 2021 r. konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock zawarło z PERN kontrakt na budowę siedmiu nowych zbiorników na paliwa o łącznej pojemności 224 tys. m³. Zbiorniki powstaną w bazach w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej i Dębogórzu.

Inwestycja jest trzecim etapem rozbudowy baz paliw, który PERN realizuje w ramach programu Megainwestycji. Pierwszy etap obejmował budowę czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m³ w 2 lokalizacjach: Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, drugi etap – niedawno zakończony i również realizowany z udziałem konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock – to dziewięć nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m³ w 6 lokalizacjach: Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach.

- Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock to przykład dobrej współpracy w ramach grupy kapitałowej. Przy wspólnie realizowanych projektach możemy osiągnąć efekt synergii nie tylko w sensie biznesowym, ale też technologicznym, co związane jest z połączeniem wieloletnich doświadczeń z rynku budowy zbiorników i instalacji przemysłowych oraz pozostałych segmentów sektora budowlanego - mówi Tomasz Cierpicki, Dyrektor Obszaru Energetyki i Przemysłu w Mostostalu Warszawa.

- Zwiększamy nasze zaangażowanie w realizację strategicznych projektów zbiornikowych. Po zakończonych z sukcesem i oddanych w tym roku inwestycjach w bazach w Rejowcu i Boronowie, przystępujemy do prac w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej i Dębogórzu. To duże i zaawansowane technicznie zadania, które zrealizujemy dzięki naszemu doświadczeniu, potencjałowi produkcyjnemu i wysoko wykwalifikowanej kadrze - mówi Robert Kowalski, Członek Zarządu Mostostalu Płock.

Grupa PERN jest krajowym i regionalnym liderem logistyki surowcowo-paliwowej. Zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych, posiada około 4,1 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz około 2,2 mln m3 na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 40 mln ton ropy naftowej i paliw płynnych rocznie.

Na zdjęciu (od lewej): Krzysztof Bartczak - Prokurent, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Mostostal Płock; Robert Kowalski, Członek Zarządu , Mostostal Płock; Mateusz Radecki - Wiceprezes Zarządu PERN S.A.; Paweł Wysocki - Dyrektor Pionu Technicznego PERN S.A.; Tomasz Cierpicki - Dyrektor Obszaru Energetyki i Przemysłu, Mostostal Warszawa.  Fot. MW.