Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony Construcción z umową na budowę obwodnicy Opatowa

17 czerwca 2021

17 czerwca 2021 r. konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony Construcción podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad kontrakt na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9. Wartość umowy wynosi 403,7 mln zł.

Obwodnica będzie biec po południowo-zachodniej stronie Opatowa, w większości po nowym śladzie. Składać się na nią będzie odcinek dwujezdniowej DK9 klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 5,1 km i odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości ok. 6,7 km.  W ramach inwestycji powstaną dwa nowe węzły: Opatów (na S74), Opatów I (na DK9), jak również obiekty inżynierskie (estakady, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt i przepusty). Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

- Mostostal Warszawa zwiększa zaangażowanie w realizację kontraktów związanych z budową infrastruktury drogowej. Obecnie realizujemy kilkadziesiąt kilometrów tras szybkiego ruchu. Obwodnica Opatowa to kolejna inwestycja, którą będziemy realizować w województwie świętokrzyskim. Niecałe siedemdziesiąt kilometrów stąd prowadzimy prace nad budową innej obwodnicy: Morawicy i Woli Morawickiej – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostalu Warszawa. Nasza strategia zakłada dalszy rozwój w segmencie budownictwa infrastrukturalnego. Zwiększamy nasz potencjał wykonawczy i zgłaszamy gotowość do dalszej pracy.

Obwodnica Opatowa przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Nowa droga uwolni miasto od ruchu tranzytowego, poprawi jakość życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i komfort podróżujących. Obwodnica będzie stanowiła ważny odcinek planowanej drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. 

Szczegóły kontraktu:
- Wartość umowy: 403,66 mln PLN brutto.
- Termin realizacji: 36 miesięcy.
- Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
- Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat.
- Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy