Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Konsorcjum Mostostal Warszawa i Mostostal Płock zrealizuje strategiczną inwestycję PERN w Dębogórzu

04 czerwca 2024

4 czerwca 2024 r. konsorcjum spółek Mostostal Warszawa i Mostostal Płock podpisały umowę z PERN S.A. na rozbudowę trzech zbiorników do magazynowania produktów naftowych o pojemności 50 tys. m³ każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu. Wartość kontraktu to blisko 150 mln zł. 

 

 

- Zaufanie Klientów, którzy wracają do Mostostalu Warszawa z kolejnymi zamówieniami, jest najlepszym dowodem wysokiej jakości naszych prac – mówi Jorge Calabuig Ferre, Wiceprezes Zarządu Mostostal Warszawa S.A. – W ostatnich latach zrealizowaliśmy szereg zbiorników w kilku bazach PERN. Obecne zadanie jest kolejnym strategicznym dla polskiego rynku projektem, które zrealizuje nasz zespół najlepszych inżynierów.

- To kolejne zadanie, które zrealizujemy w konsorcjum Mostostalu Warszawa i Mostostalu Płock – dodaje Jacek Szymanek, Prezes Zarządu Mostostal Płock S.A. – To przykład dobrej współpracy i efektu synergii, który wynika z konsolidacji w ramach naszej Grupy Kapitałowej.

- Konsekwentna rozbudowa strategicznej infrastruktury nadmorskiej PERN jest elementem naszej strategii rozwoju i ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawnej logistyki naftowej i dostępności paliw na terenie całej Polski. Dlatego tym bardziej cieszę się, że projekt rozbudowy naszej bazy paliw w Dębogórzu prowadzimy ze sprawdzonymi partnerami, którzy realizowali już dla nas podobne zadania w przeszłości - mówi Daniel Świętochowski, Prezes Zarządu PERN S.A.

Ważny projekt

Pojemność Bazy Paliw w Dębogórzu wynosi 360 tys. m³. Baza ta pełni funkcję kluczowego ogniwa dla zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. Dzięki inwestycji, którą zrealizuje Mostostal Warszawa i Mostostal Płock pojemność bazy paliw powiększy się o następne 150 tys. m³. 

To kolejny etap rozbudowy tego nadmorskiego hubu paliwowego, zaliczanego do infrastruktury strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i krajów sąsiednich. Projekt ten wpisany został do programu rozbudowy infrastruktury krytycznej.

Kontynuacja współpracy

W latach 2021-2022 Mostostal zrealizował z sukcesem kontrakt z PERN obejmujący budowę 7 zbiorników o pojemności 32 tys. m3 każdy: na terenie Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach (3 zbiorniki), Bazy Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej (3 zbiorniki) oraz Bazy Paliw nr 21 w Dębogórzu (1 zbiornik).

Inwestycja zw. z rozbudową hubu paliwowego w Dębogórzu jest odpowiedzią spółki PERN na potrzeby rynku i oczekiwania klientów, którzy w coraz większym stopniu dywersyfikują dostawy surowca. Nowa infrastruktura pozwoli na przechowywanie zapasów interwencyjnych oraz bardziej elastyczny obrót paliwami. Jest także jednym z elementów wzmacniania niezależności energetycznej Polski.

Termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na 2025 rok, a wartość kontraktu sięga 148 mln zł. 

PERN

PERN jest liderem logistyki naftowej i paliwowej w Polsce, spółką zarządzającą infrastrukturą krytyczną, która gwarantuje bezpieczeństwo naszego kraju. Dysponuje w całej Polsce 19 bazami paliwowymi, których pojemność wynosi w sumie około 2,65 mln m³ i 4 bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m³.

fot. (1),(2). PERN.
fot. (3). MW.