Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Konkurs na nazwę maszyny TBM

02 listopada 2022

Trwa ostatni z etapów transportu maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine), która wydrąży tunel o długości 2,2 km na drodze ekspresowej S19 Rzeszów Południe-Babica. Zgodnie z tradycją, szukamy dla nazwy dla naszej TBM. W związku z tym, wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ogłaszamy konkurs.

Na Wasze propozycje czekamy do 23 listopada 2022 roku.

Warunki udziału:

Aby wziąć udział w Konkursie „Nazwij maszynę TBM”, należy do 23 listopada 2022 r. przesłać propozycję nazwy (wraz z imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej) na adres nazwijTBM@gddkia.gov.pl. Co ważne, zgodnie z tradycją, imię powinno być żeńskie.

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie, a w Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Przed wysłaniem propozycji nazwy, prosimy o zapoznanie się z pełnym regulaminem Konkursu.

Przebieg Konkursu:

Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wybierze nie więcej niż sześć propozycji, które zostaną poddane pod głosowanie internautów. Głosowanie odbędzie się między 28 listopada a 16 grudnia 2022 r. Nazwa z największą liczbą głosów stanie się oficjalnym „imieniem” maszyny TBM. W skład komisji wejdą przedstawiciele GDDKiA, Ministerstwa Infrastruktury oraz Wykonawcy: Mostostalu Warszawa i Acciony Construccion .

Uczestnicy, których propozycje nazw trafią do drugiego etapu Konkursu, będą mogli odwiedzić plac budowy tunelu na S19 Rzeszów Południe - Babica. Otrzymają również zestaw promocyjnych upominków od GDDKiA oraz wykonawcy inwestycji (konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construccion).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 grudnia 2022 r.

Regulamin konkursu

Oświadczenie Uczestnika Konkursu

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie „Nazwij maszynę TBM!”.