Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Konferencja poświęcona finansowaniu innowacji w sektorze budowlanym w ramach projektu Build-Nova

05 grudnia 2006

Biuro Analiz i Rozwoju Mostostalu Warszawa oraz firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku zorganizowali 5 grudnia tego roku konferencję poświęconą finansowaniu innowacji w sektorze budowlanym w ramach projektu Build-Nova. Do współpracy przy przygotowaniu forum biznesowego firmy zaprosiły następujące instytucje: Polską Platformę Technologiczną Budownictwa, Branżowy Punkt Kontaktowy oraz Krajowy Punkt Kontaktowy.

Biuro Analiz i Rozwoju Mostostalu Warszawa oraz firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku zorganizowali 5 grudnia tego roku konferencję poświęconą finansowaniu innowacji w sektorze budowlanym w ramach projektu Build-Nova. Do współpracy przy przygotowaniu forum biznesowego firmy zaprosiły następujące instytucje: Polską Platformę Technologiczną Budownictwa, Branżowy Punkt Kontaktowy oraz Krajowy Punkt Kontaktowy.

Celem spotkania było wsparcie przedsiębiorstw sektora budowlanego oraz jednostek technologicznych w znalezieniu najbardziej odpowiednich i dostępnych źródeł finansowania w zakresie innowacji. Rozpoczęło się ono prezentacją projektu Build-Nova, który realizowany jest również przez Mostostal. Firma dzięki uczestnictwu w przedsięwzięciu nie tylko stara się pozyskać fundusze na finansowanie unikalnych rozwiązań w budownictwie, ale też chce przekonać inwestorów finansowych do zaangażowania w tego rodzaju działania, przy szczególnym wskazaniu na ich potencjał rynkowy i technologiczny.

Agnieszka Giluń z Biura Analiz i Rozwoju w Mostostalu Warszawa zaprezentowała przykłady innowacyjnych projektów realizowanych przez hiszpańskiego partnera firmy, Accionę Infraestructuras, finansowanych głównie z funduszy europejskich i krajowych. Prezentacja Giluń zapoczątkowała gorącą dyskusję wśród uczestników konferencji. Dotyczyła ona, przede wszystkim, problemów z jakimi boryka się polski rynek budowlany, procedur często hamujących pozyskiwanie funduszy na realizację innowacyjnych planów firm budowlanych oraz możliwością wykorzystania doświadczeń hiszpańskiej Acciony w polskich realiach.

Wystąpienie podsumował Zbigniew Turek z Krajowego Punktu Kontaktowego, który podkreślił, że przykład Acciony najlepiej obrazuje korzyści, jakie wynikają z inwestycji w nowe, innowacyjne projekty, co nie tylko pozwala umocnić pozycję danej firmy na rynku, ale też pozwala na wdrażanie dużo bardziej efektywnych, sprzyjających środowisku naturalnemu rozwiązań. Zaznaczył on również, że polskie firmy muszą nauczyć się tworzyć odpowiednie biznesplany, dzięki którym możliwe będzie pozyskiwanie krajowych i europejskich funduszy.