Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Konferencja naukowo - techniczna

19 września 2007

Mostostal Warszawa 19 września wystąpił na konferencji naukowo - technicznej zorganizowanej przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krynicy.

Tematem prezentacji firmy przygotowanej przez Biuro Analiz i Rozwoju było "Zastosowanie materiałów kompozytowych w budownictwie". Odbywające się od ponad pół wieku sympozjum na stałe wpisało się do kalendarza najważniejszych, corocznych wydarzeń w branży budowlanej.

Konferencja podzielona została na dwie części: problemową i ogólną. Pierwsza dotyczyła barier towarzyszących inwestycjom realizowanym na terenach ekologicznie cennych, natomiast druga problemów naukowo - badawczych, z jakimi boryka się sektor budowlany. Wystąpienie Agnieszki Giluń z Biura Analiz i Rozwoju Mostostalu, którego tematem były materiały kompozytowe spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Agnieszka mówiła o zastosowaniu kompozytów polimerowych w budownictwie, które do tej pory wykorzystywane były głównie w przemyśle lotniczym i samochodowym. Na przykładzie projektów europejskich, które realizuje Mostostal wskazała na możliwości użycia kompozytów w budownictwie. Jedną z nich jest wykonywanie z kompozytów zabezpieczeń obiektów budowlanych na wypadek ataków terrorystycznych.