Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Konferencja infraBIM: zaprezentowaliśmy innowacje dot. monitoringu obiektów mostowych

26 maja 2023

Przedstawiliśmy najważniejsze wyniki pracy konsorcjum naukowo-przemysłowego projektu IM-SAFE, którego głównym celem jest upowszechnienie technologii monitoringu obiektów infrastruktury drogowej oraz metod analizy zebranych danych.

IM-SAFE to finansowany w ramach europejskiego programu Horyzont 2020 projekt badawczo-rozwojowy. Projekt ma na celu zmianę praktyki utrzymania obiektów infrastruktury drogowej obejmującej głównie naprawy pojawiających się usterek i awarii. Nowe podejście promuje działania prewencyjne, polegające na przewidywaniu czasu i zakresu wymaganych remontów, w ten sposób zapewniając lepsze wykorzystanie zasobów i podnosząc bezpieczeństwo.

W Konferencji infraBIM, która odbyła się 23-25 maja w Krakowie, wzięła udział Patrycja Sanecka,  Specjalista ds. Badań i Rozwoju w Mostostalu Warszawa. Oprócz wyników projektu IM-SAFE prezentacja Patrycji Saneckiej objęła kluczowy, merytoryczny wkład do przygotowania europejskiej normy, której wdrożenie pozwoli na zautomatyzowany nadzór oraz wymianę informacji o stanie infrastruktury drogowej w Europie. Wśród uczestników wydarzenia infraBIM znalazło się wielu ekspertów, zajmujących się monitoringiem konstrukcji, w tym organizator i pomysłodawca konferencji – prof. Marek Salamak, uznany ekspert w zakresie inżynierii mostów,  którzy w ramach organizowanych przez Mostostal Warszawa spotkań roboczych „Communities of Practice IM-SAFE” przyczynili się do opracowania założeń przyszłej normy.

Kliknij, żeby obejrzeć film promujący projekt IM-SAFE.
Kliknij, żeby przeczytać więcej o prowadzonej w Mostostalu Warszawa działalności badawczo-rozwojowej 

b

Na zdjęciu głównym: Patrycja Sanecka, Specjalista ds. Badań i Rozwoju, podczas prezentacji wyników projektu IM-SAFE.
Na zdjęciu w tekście: Krzysztof Dul, Inspektor ds. Badań i Rozwoju, na stanowisku na konferencji InfraBIM.

Fot. Juliusz Żach