Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Konferencja Fundacji Pro Economicus

23 czerwca 2009

Fundacja Pro Economicus Construction Club zaprosiła Mostostal Warszawa do udziału w debacie poświęconej kryteriom oceny ofert przetargowych. Spotkanie odbyło się 19 czerwca w Warszawie.

W konferencji p.t. „Kryteria oceny ofert przetargowych – Czy tanio nie okaże się drogo? Najniższa cena = najlepsza oferta???” udział wzięli inwestorzy, generalni wykonawcy oraz przedstawiciele urzędów centralnych i ministerstw.

Mostostal reprezentowali prezes Jarosław Popiołek oraz Jerzy Binkiewicz, członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju – budownictwo. Uczestnicy konferencji starali się odpowiedzieć na pytanie, czy kryterium ceny jest rzeczywiście najlepszym wskaźnikiem oceny ofert. W poszczególnych prezentacjach wskazane zostały ryzyka związane ze stosowaniem wyłącznie tego warunku.

Dyrektor Binkiewicz podkreślił, że dla przykładu w Niemczech, wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem wyłącznie wskaźnika ceny jest wręcz zabroniony, a znacznie większe znaczenie ma wartość techniczna i ekonomiczna składanych ofert. Natomiast prezes Popiołek zwrócił również uwagę na to, że generalni wykonawcy odczuwają ogromny dyskomfort z uwagi na brak możliwości dialogu z zamawiającym, jak również na to, że przy ocenie ofert przetargowych często brakuje zdroworozsądkowego i realistycznego podejścia.

Raport z debaty