Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kompleks sportowy dla Mrągowa

25 listopada 2010

Mostostal Warszawa zawarł 24 listopada umowę z Mrągowem na budowę infrastruktury sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 1.

W ramach kontraktu powstaną:

• hala widowiskowo – sportowa wraz z łącznikiem nadziemnym o pow. ~1577 m² i kubaturze ~19 957 m³,
• boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej o pow. ~2 356 m²,
• boiska o nawierzchni sztucznej, poliuretanowej o pow. ~2470 m²,
• widownie trzyrzędowe ~1 000 miejsc,
• ciągi pieszo-jezdne o pow. ~ 797 m²,
• plac rekreacyjny z małą architekturą o pow. ~ 715 m².

Wartość umowy to 13,4 mln zł brutto. Kontrakt będzie realizowany przez Oddział Olsztyn do 23 lipca 2012 roku.