Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komentarz Zarządu Mostostal Warszawa SA do konferencji prasowej z udziałem Prezesa Zarządu RAFAKO SA

12 stycznia 2023

Prezentujemy stanowisko Zarządu Mostostal Warszawa SA w sprawie wypowiedzi Prezesa Zarządu RAFAKO SA dotyczących możliwych konsekwencji dla Mostostal Warszawa SA w związku z obecną sytuacją Projektu Jaworzno.

Wypowiedzi i opinie wyrażone przez Prezesa Zarządu RAFAKO SA podczas dzisiejszej (12.01.23) konferencji prasowej dotyczące konsekwencji dla Mostostalu Warszawa SA nie są podzielane i autoryzowane przez Zarząd Mostostalu.

Podtrzymujemy informacje zawarte przez Mostostal Warszawa SA w Raporcie Bieżącym z dnia 12 stycznia br., tj. że odpowiedzialność związana z rzekomym naruszeniem umowy lub nienależytym wykonaniem robót spoczywa wyłącznie na RAFAKO SA, a od 2014 r. wszystkie strony zaangażowane w ten projekt, przede wszystkim Zamawiający - Tauron, mają świadomość nieaktywnego statusu naszej Spółki jako konsorcjanta, zaś przejęcia przez RAFAKO SA 100% zobowiązań kontraktowych, w tym także wszelkich nieprzewidzianych sytuacji z nich wynikających.

Mostostal Warszawa zawsze postępował zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego i wspierał projekt od samego początku w charakterze pasywnego partnera konsorcjum właśnie po to, aby umożliwić zawarcie kontraktu i jego realizację w trosce o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dlatego Mostostal nie podziela tonu porannych wypowiedzi, traktując je wyłącznie jako oceny Prezesa Zarządu RAFAKO SA.

Mostostal Warszawa jest solidną i rentowną firmą i w żadnym wypadku nie grozi mu upadłość, dlatego apelujemy do naszych Akcjonariuszy, Inwestorów i Interesariuszy o zachowanie spokoju i wsparcie Spółki.

Zarząd Mostostal Warszawa SA