Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kolejny wielki kontrakt podwykonawczy w Elektrowni Opole!

09 czerwca 2015

Mostostal Power Development, spółka celowa Mostostal Warszawa SA, realizująca budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, wchodzi w fazę realizacji kolejnych etapów inwestycji. Dziś podpisała umowę na podwykonawstwo części ciśnieniowej kotłów K-5 i K-6 w Elektrowni Opole z Przedsiębiorstwem Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA. Wartość podpisanej umowy to ponad 158 milionów złotych brutto.

Umowa zawarta między Mostostalem, a Remak dotyczy wykonania montażu części ciśnieniowej kotłów K-5 i K-6 z zakresu Pakietu nr 1, czyli zamontowania bandaży ekranowych, ścian ekranowych oraz montażu i podniesienie na pozycję docelową rusztu wewnętrznego z elementami podgrzewaczy i przegrzewaczy kotła. Ostatnim elementem montażu, jest zamknięcie kotła lejem. „Jest to największy
i najbardziej skomplikowany pakiet montażowy na kotle, od którego zależy terminowość wykonania kolejnych prac i próby ciśnieniowe dla całego kotła. W zakres umowy wchodzą również częściowo prace z zakresu Pakietu nr 2, który całościowo obejmuje wykonanie ponad 30 tysięcy styków i spoin, mających na celu połączenie elementów podgrzewaczy i przegrzewaczy kotła z komorami zbiorczymi”
– powiedział Jarosław Żemła, Dyrektor Montażu i Rozruchu z Mostostalu.

W ramach umowy, przeprowadzona zostanie również skomplikowana operacja wciągania rusztu zewnętrznego, zwanego OTG, która polegać będzie na podnoszeniu konstrukcji stalowej o wadze ponad 900 ton, przy pomocy wciągników hydraulicznych i specjalnych stalowych lin na wysokość około 120 metrów. Dla usprawnienia procesu spawania Mostostal wybuduje również centralną instalację dystrybucji argonu, który będzie dostarczany do poszczególnych stanowisk spawalniczych. Gaz dostarczać będzie firma Messer Polska Sp. z o.o. Dodatkowo Spółka zawarła umowę z Energomontaż - Północ - Technika Spawalnicza i Laboratorium Sp. z o.o. na badania nieniszczące wykonywanych prac spawalniczych.

„Mostostal Warszawa specjalizuje się w inwestycjach o wysokim stopniu skomplikowania. Wiele z nich to kamienie milowe polskiego budownictwa. Niewątpliwie jedną z takich inwestycji jest rozbudowa Elektrowni Opole. To największa obecnie inwestycja przemysłowa w Polsce i jedna z największych w Europie, a umowa podpisana ze Spółką Remak jest jednym z ważniejszych kontraktów podwykonawczych dotyczących realizacji tej inwestycji”. – powiedział Paweł Żbikowski, Dyrektor Projektu Opole z Mostostalu.

Według harmonogramu prace przy montażu części ciśnieniowej kotła K-5 rozpoczną się w październiku bieżącego roku, a zakończą w grudniu 2016. Prace na Kotle K-6 wystartują w kwietniu 2016 i potrwają do lipca 2017 roku. Każdy z etapów będzie zakończony próbą ciśnieniową.
W okresie najbliższych dwóch miesięcy w Elektrowni Opole, Mostostal przeprowadzi również budowę głównych żurawi wieżowych na potrzeby budowy Kotła K-5, a później montaż głównej konstrukcji stalowej, na której osadzony będzie cały kocioł.