Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kolejny kontrakt dla Regionu Olsztyn

30 września 2009

Mostostal Warszawa podpisał 29 września kontrakt z Gminą Kartuzy na realizację inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżążnie i Borowie w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy.

Wartość kontraktu brutto wynosi prawie 23 mln zł.

Realizacja będzie obejmować:

• wykonanie sieci grawitacyjno-tłocznej kanalizacji sanitarnej w wykopach otwartych wraz z odwodnieniem wykopów,
• wykonanie kanalizacji metodą bezwykopową - przecisku lub przewiertu sterowanego,
• budowę przepompowni ścieków z zagospodarowaniem i rozruchem,
• wykonanie zasilania elektrycznego, sterowania i monitorowania przepompowni,
• zabezpieczenie budowy, roboty rozbiórkowe, organizację ruchu, odbudowę pasa montażowego, próby montażowe i rozruch.
Łączna długość kanalizacji sanitarnej do wykonania wynosi około 30.128 mb