Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kolejne energetyczne zlecenie

18 maja 2011

Mostostal Warszawa, jako lider konsorcjum, wraz z partnerami: Przedsiębiorstwem Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” SA i Przedsiębiorstwem Remontowo - Budowlanym Erbud Sp. z o.o. podpisał 16 maja umowę z Elektrociepłownią Tychy SA na: „Budowę instalacji podawania biomasy do przebudowanego kotła OF-135”.

Konsorcjum wybuduje instalację rozładunku, magazynowania i transportu biomasy do kotła fluidalnego OF-135, przystosowanego do spalania biomasy w 100%. W ramach kontraktu powstaną zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności 11 300 m3 wraz z kompletną instalacją rozładunku i transportu biomasy do zasobników przykotłowych. 

Umowa realizowana będzie przez katowicki Oddział Dyrekcji Przemysłu i Energetyki. Jej wartość to 37,45 mln zł brutto. Prace potrwają do końca grudnia 2012 roku.