Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kolejna inicjatywa Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

21 listopada 2014

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie rozpoczęło współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP.

Na początku listopada 2014 roku przedstawiciele Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP podpisali list intencyjny, który zainicjował ważny etap w działalności grupy generalnych wykonawców i pracowników służby BHP w zakresie propagowania bezpiecznej pracy w branży budowlanej.
- Działania Stowarzyszenia i Porozumienia są spójne w wielu obszarach. Przyświeca nam wspólny cel – budowanie świadomości kultury i bezpieczeństwa pracy i w efekcie zmniejszenie liczby wypadków przy pracy oraz ograniczenie występowania chorób zawodowych – podkreśla Jacek Szymanek, Członek Zarządu ds. Administracji i Zarządzania Mostostalu Warszawa.
Dążeniem obydwu grup jest także dotarcie do jak największej liczby pracowników. Generalni wykonawcy skupieni w Porozumieniu współpracują z małymi i średnimi firmami podwykonawczymi przy realizacji kontraktów na terenie całego kraju. Także wielu fachowców skupionych w Stowarzyszeniu współpracuje z partnerami biznesowymi Porozumienia.
Współpraca Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP to nie tylko wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie BHP czy też propagowania kultury bezpiecznej pracy, ale także coraz szerszy zasięg i większa skuteczność naszych wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.