Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kolejna budowa w Nowym Sączu

26 lipca 2010

Mostostal Warszawa zawarł 22 lipca umowę ze Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Śniadeckiego w Nowym Sączu. Wybudujemy Ośrodek Onkologiczny.

Podczas podpisania umowy strony reprezentowali: Artur Puszko – dyrektor Szpitala oraz Jerzy Binkiewicz – wiceprezes zarządu i Alojzy Malczak – dyrektor Regionu Południe z Mostostalu Warszawa.

Powierzone nam zadanie obejmie:
- obiekty nowe – segmenty A, B, C
- obiekty przebudowywane – segmenty D i E
wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudową i budową nowych elementów infrastruktury technicznej i komunalnej.
W wybudowanym Ośrodku Onkologicznym znajdzie się miejsce dla: przychodni onkologicznej, oddziału chemioterapii, dwóch oddziałów łóżkowych - przygotowanych do przyjęcia około 100 pacjentów, centralnej sterylizacji oraz bloku operacyjnego.
Kontrakt wart 25,51 mln zł brutto zrealizujemy do końca września 2012 r.
Nad pracami czuwać będzie Region Południe.